Čarovná pastelka

Čarovná pastelka

,,Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Jan Amos Komenský

Umělecká agentura EMMA production, s. r. o. ve spolupráci se známým českým výrobcem výtvarných a školních potřeb, KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s. přináší v rámci Česko-Slovenského koncertního turné pro děti MŠ a žáky I. stupně ZŠ unikátní výchovně-vzdělávací multimediální koncert ČAROVNÁ PASTELKA – Cesta kolem světa a celostátní výtvarnou soutěž.

Cílem samotného projektu je přinést pro děti a žáky v co největší možné míře základní informace o naší Zemi, světadílech, flóře, fauně a životě lidí. Prostřednictvím příběhu se spolu s ČAROVNOU PASTELKOU, účinkujícími a dětmi vypravíme na dobrodružnou a poznávací cestu kolem světa napříč kontinenty. Společně navštívíme Evropu, Afriku, Asii, Antarktidu, Austrálii a Ameriku. Děti jsou příběhem o hledání skutečných hodnot motivované a vtažené do děje, přitom do něj mohou interaktivně vstupovat a stát se tak přímými aktéry.

Jejich průvodcem a přítelem na cestě kolem světa se stává ČAROVNÁ PASTELKA, která animačně moderuje celý příběh a zapojuje děti do plnění různých úkolů a soutěží, které jsou součástí živého koncertu. Na cestě objevů a dobrodružství využívají děti svoje znalosti získané z rodinné výchovy a školní výuky.

Příběh ČAROVNÁ PASTELKA – Cesta kolem světa pomáhá dětem rozvíjet fantazii, spontánní projev a správné etické hodnoty. Zároveň rozvíjí kreativitu, verbální komunikaci a podporuje u dětí smysl a cit pro estetické cítění a krásno.

Důležitým aspektem projektu je jeho obsahová stránka, která klade důraz na vzdělávání, etiku, ekologii a cestování. Příběh se silným empatickým poselstvím a množstvím dobrodružství vzbuzuje u dětí přirozenou zvědavost, pozitivní emoce, přináší jim nová poznání a hledání důležitých informací. Děti vstupují do projektu, s kterým se můžou ztotožnit, v kterém se mohou projevit, který pozitivně zasáhne jejich vnímání a cítění, konfrontuje a nasměruje jejich postoj k hodnotám.

Projekt ČAROVNÁ PASTELKA – Cesta kolem světa prostřednictvím multimediálního provedení, spojením živého koncertu, divadla, projekcí, animací, světelného designu a celostátní výtvarné soutěže přináší pro cílovou skupinu originální a moderní přístup v pojetí umění a vzdělávání.

Z důvodu technické náročnosti na přípravu a realizaci představení se koncerty budou konat v divadle nebo kulturním domě ve vašem městě.